Välkommen till Munktorps Prästgård

Munktorps Prästgård är en ekologisk växtodlingsgård med 100 hektar regenerativ odling av vall, åkerbönor och kulturspannmål samt en småskalig grönsaksproduktion. Vår strävan är att hela tiden utveckla ett mer hållbart odlingssystem för miljön och planeten samtidigt som det ger oss livsmedel av god kvalitet.

Vad är viktigt för oss

ODLA EGET KVÄVE

Baljväxter i vall och mellangrödor samt åkerbönor samlar in kväve från luften som ger näring till efterkommande grödor

BIOLOGISK MÅNGFALD

Vi odlar många olika grödor och många olika arter som i sin tur gynnar många olika mikroorganismer i jorden

LAGRA IN KOL

Stor andel vall och mellangrödor samlar in koldioxid från luften som binds som kol i jorden

JORDHÄLSA

Obruten mark efter skörd och växternas rötter matar markorganismerna med energi i form av kol i utbyte mot frigjorda näringsämnen

JORDBEARBETNING

Vi bearbetar så grunt och så lite som möjligt för att gynna mikrolivet som bygger en levande jord

LIVSMEDEL

Livsmedel från växtriket producerade i ett ekologiskt, hållbart och klimatsmart odlingssystem

Gårdsbutik

I vår gårdsbutik kan du köpa nyskördade grönsaker, matvete och nymalet mjöl av Munktorpsvete, honung och grönbetesägg från grannar med mera. Gårdsbutiken är främst öppen under sommarsäsongen. För att få aktuella öppettider, följ oss på Instagram, Facebook, eller maila oss på info@munktorpsprastgard.se.

Prenumerera på ekologiska grönsaker 2024
Du kan också prenumerera på våra nyskördade ekologiska grönsaker från cirka maj till oktober. Genom att prenumerera får du första tjing på det bästa från odlingen under cirka 20 veckor.

Det finns platser kvar för säsongen 2024, maila för mer info om att hoppa på under säsongen.

Läs mer om vad det innebär och kostar här

Odling

Vi odlar fram vårt eget kväve i ett hållbart ekologiskt kretslopp. Motorn i odlingssystemet är vall, åkerbönor och mellangrödor som odlas i sjuårig växtföljd på hela arealen. Klöver och lusern i vallar och mellangrödor samt åkerbönorna samlar in kväve från luften som sedan omvandlas till näring i jorden. För att tillgodose behovet av fosfor och kalium så sprider vi ut halmrik hästgödsel när vi bryter vallarna.

Sedan 2019 odlar vi regenerativt vilket innebär att marken inte bearbetas efter skörd. Vi sår in mellangrödor i spannmål och åkerbönor på våren som vi  bryter året därpå enbart med grund bearbetning. 2021 blev vi antagna som en av Svensk Kolinlagrings pilotgårdar och fick anta ytterligare utmaningar. Det långsiktiga målet är att minska koldioxidhalterna i luften genom att binda så mycket kol som möjligt i jorden och då höja mullhalten och bördigheten.

Kulturspannmål

Vi odlar enbart gamla spannmålssorter, så kallade kultursorter, som kommer från Nordiska Genbanken och Allkorn. Kultursorter har långa strån som håller tillbaka ogräsen och djupa rötter som tar upp näring och mineraler. Vi började odla Algot vårvete redan 2003. Senare har vi utökat med Solhavre och Balderkorn. Sedan 2015 odlar vi en evolutionssort som består av tre lantveten, Öland, Halland och Dala samt fyra vårveten, Kärn, Diamant, Fylgia och Algot.

Kultursorter har bred genetisk variation vilket gör att de kan anpassa sig till både klimat och jordmån. Vår evolutionssort anpassar sig efter vår gård och blir därmed unik och har fått namnet Munktorpsvete.

Grönsaker

I den småskaliga odlingen odlas en stor variation av grönsaker, örter samt lite blommor på ett ytefffektivt sätt där vi sår, planterar och skördar flera omgångar under säsongen. Vi har anlagt fasta bäddar med utgångspunkt att bygga långsiktigt livskraftig odlingsjord i ett odlingssystem som sköts till största del av handkraft. Näringen kommer från komposterad hästgödsel, gröngödsling samt gräsklipp och bidrar också till en levande jord.

Vi har kallväxthus på totalt 90m² för odling av tomat, gurka och paprika samt för att förlänga odlingssäsongen vår och höst. Skörden säljs så direkt och lokalt som möjligt för att kunna erbjuda färska, ekologiska och handodlade grönsaker till närområdet.

Samarbeten

Vi säljer åkerbönor och grynhavre till Dalviks Kvarn och maltkorn till Warbro Kvarn. Kullens Kvarn i Glanshammar hjälper oss med spetsning och malning.

Vi har i många år sålt Algotvete till surdegsbageriet LOKAL i Kumla och matvete av Munktorpsvete till Urban Deli i Stockholm. Nu finns matvetet även att köpa hos grossisterna Grönsakshallen Sorunda och Grönsakshallen i Västerås.

Mer om oss

Vår gård består av ca 110 ha åker, 10 ha betesmark, 20 ha blandskog samt grönsaksodling på 2500 m2. Allt som odlas på gården är ekologiskt och KRAV-certifierat. Våra traktorer samt torkpanna körs på fossilfri HVO.

Vi tar vara på solenergi i form av bergvärme till bostäderna och solceller på 42 kW. Vårt nästa steg är att undersöka möjligheterna till ellagring med frekvensstyrning. 

Hör gärna av dig

E-post: info@munktorpsprastgard.se
Adress: Munktorps Prästgård 5, 731 92 Köping