Välkommen till Munktorps Prästgård

Munktorps Prästgård är en ekologisk växtodlingsgård med 100 hektar regenerativ odling av vall, åkerbönor och kulturspannmål samt en nystartad småskalig grönsaksproduktion. Vår strävan är att hela tiden utveckla ett mer hållbart odlingssystem för miljön och planeten samtidigt som det ger oss livsmedel av god kvalitet.

Vad är viktigt för oss

ODLA EGET KVÄVE

Baljväxter i vallen och åkerbönorna samlar in kväve från luften som näring till efterkommande grödor

BIOLOGISK MÅNGFALD

Vi odlar många olika grödor och många olika arter som i sin tur gynnar många olika mikroorganismer i jorden

LAGRA IN KOL

Stor andel vall och fånggrödor samlar in koldioxid från luften som binds som kol i jorden

GRÖNT ÅRET OM

Gröna växter med levande rötter matar markorganismerna med energi i form av kol i utbyte mot frigjorda näringsämnen

JORDHÄLSA

Vi bearbetar så grunt och så lite som möjligt för att gynna mikrolivet som bygger en levande jord

LIVSMEDEL

Livsmedel från växtriket producerade i ett ekologiskt, hållbart och klimatsmart odlingssystem

Gårdsbutik

När vi nu har fått igång grönsaksodlingen vill vi sälja grönsaker lokalt så nu bygger vi en gårdsbutik som ska vara klar till sommaren 2022. Vi kommer även att sälja produkter från gården såsom matvete, mjöl och öl.

Vi har länge sålt Algotvete till Lokal surdegsbageri i Kumla och till Hävla kvarn i Rejmyre. Vi säljer även Algot till Kullens kvarn som också spetsar vårt Munktorpsvete. Den produkt som vi hittills har sålt mest av är Munktorpsvete som matvete till Urban Deli i Stockholm samt till Smakriket och Grönsakshallen i Västerås.

Odling

Vi odlar fram vårt eget kväve i ett hållbart ekologiskt kretslopp. Motorn i systemet är vall och åkerbönor som vi odlar på mer än halva arealen. Både klövern i vallarna och åkerbönorna samlar in kväve från luften som sedan omvandlas till näring åt spannmålen. För att tillgodose behovet av fosfor och kalium så sprider vi ut halmrik hästgödsel när vi bryter vallarna.

Sedan 2019 odlar vi regenerativt vilket innebär att all mark är grön året om. Vi sår in fånggrödor i spannmål och åkerbönor på våren som vi  bryter året därpå enbart med grund bearbetning. 2021 blev vi antagna som en av Svensk Kolinlagrings pilotgårdar och fick anta ytterligare utmaningar. Det långsiktiga målet är att minska koldioxidhalterna i luften genom att binda så mycket kol som möjligt i jorden och då höja mullhalten och bördigheten.

Kulturspannmål

Vi odlar enbart gamla spannmålssorter, så kallade kultursorter, som kommer från Nordiska Genbanken och Allkorn. Kultursorter har långa strån som håller tillbaka ogräsen och djupa rötter som tar upp näring och mineraler. Vi började odla Algot vårvete redan 2003. Senare har vi utökat med Solhavre och Balderkorn. Sedan 2015 odlar vi en evolutionssort som består av tre lantveten, Öland, Halland och Dala samt fyra vårveten, Kärn, Diamant, Fylgia och Algot.

Kultursorter har bred genetisk variation vilket gör att de kan anpassa sig till både klimat och jordmån. Vår evolutionssort anpassar sig efter vår gård och blir därmed unik och har fått namnet Munktorpsvete.

Grönsaker

Vi bygger upp den småskaliga odlingen med grund i Market gardening. Här odlas en stor variation av grönsaker, örter samt lite blommor på ett ytefffektivt sätt där vi sår, planterar och skördar i flera omgångar under säsongen. Vi har anlagt fasta bäddar där fokus är att bygga upp en bra odlingsjord i vår mälardalslera, som är full av näring men tung att arbeta med.

Idag har vi endast ett litet växthus, men vi kommer att investera i något större för att kunna förlänga odlingssäsongen både vår och höst. Tanken är att sälja skörden så direkt och lokalt det går och vi ser fram emot att kunna erbjuda färska och handodlade grönsaker.

Samarbeten

Vi säljer åkerbönor och grynhavre till Dalviks Kvarn och maltkorn till Warbro Kvarn. Vi har i många år sålt Algot vårvete till Hävla Kvarn och till Lokal, surdegsbageriet i Kumla.

Kullens Kvarn maler Algot till Lokal och spetsar vårt Munktorpsvete som vi hittills mest sålt som matvete till Urban Deli i Stockholm. Munktorpsvetet finns nu även hos grossisterna Grönsakshallen Sorunda och Grönsakshallen i Västerås.

Mer om oss

Vår gård består av ca 110 ha åker, 10 ha betesmark, 20 ha blandskog samt grönsaksodling på 2500 m2. Allt som produceras på våra åkrar är certifierat och Krav-godkänt sedan år 2000.

Vi tar vara på solenergi i form av bergvärme till bostäderna och solceller på 42 kW. Våra traktorer samt torkpanna körs på HVO och vi är i startgroparna med elbil.

Hör gärna av dig

E-post: info@munktorpsprastgard.se
Adress: Munktorps Prästgård 5, 731 92 Köping