Maskiner och energi

Jag kör fortfarande på entreprenad med vissa maskiner och plogar snö på vintern i Västerås. Det är bra med fler ben i företaget och det ger intäkter utifrån. Senaste satsningen på solceller ger också intäkter utifrån, dessbättre utan större ansträngning från min sida.

Det som står kvar på önskelistan sedan länge är en biogasanläggning på gården. Jag skulle då i första hand röta hästgödsel och vall, utvinna energi och samtidigt kunna styra näringstillförseln i växtodlingen.

 

Solcellspanel

 

Start  |  Produkter  |  Maskintjänster  |  Kontakt

Copyright 2008 © Munktorps Prästgård