Välkommen till Munktorps Prästgård

Jag odlar vår gård ekologiskt sedan 2000. Gården består av ca 100 hektar åkermark, 20 hektar betesmark och 20 hektar skog. Allt som produceras på fälten är certifierat och kravgodkänt. Jag har byggt varmluftstork för spannmål och lagringsfickor med luftning samt kalluftstork för hästhö för att kunna torka och lagra samtliga grödor med bästa kvalitet.

Hagarna betas av hästar från en ridskola och från vårt uthyrningsstall med sex boxar. Skogen är inriktad mot ett lövskogsbestånd. Den långsiktiga målsättningen med gården är att värna om biologisk mångfald, producera och använda förnyelsebar energi samt producera kvalitetsprodukter i ett ekologiskt kretlopp.


/ Arne Stenberg

Läs vidare om våra produkter >

 
 


 

Start Produkter  |  Maskintjänster Kontakt

Copyright 2008 © Munktorps Prästgård